REGULAMIN HOTELU AKVILON W SUWAŁKACH

Właściciele oraz pracownicy hotelu AKVILON  będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu komfortu, spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.

 • Przedmiot regulaminu
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności  konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji, meldunku  lub zapłatę należności za pobyt w h Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie hotelu Akvilon przy
  T. Kościuszki 4 w Suwałkach.
 3. Regulamin dostępny jest w recepcji hotelu, w informatorze hotelowym oraz do pobrania ze strony akvilon.pl
 • Doba hotelowa
 1. Doba hotelowa trwa od godziny 13:00 do godziny 11.00 dnia następnego
 2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.
 3. Najmując pokój Gość określa czas pobytu w hotelu, w innym przypadku przyjmuje się,
  że jest to jedna doba hotelowa.
 4. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 00 do 7.00 dnia następnego.
 5. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym
  od godziny 00 do 22.00
 6. Śniadania serwowane są w restauracji hotelowej w godzinach 00 – 10.00.
 • Rezerwacja i meldunek
 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości
  z fotografią oraz podpisanie karty
 2. Hotel zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „z góry” w przypadku gości będących w hotelu po raz W przypadku odmowy recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe,
  w momencie gdy rachunek ten przekracza kwotę 1000 zł.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić do godziny 00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Przedłużenie pobytu do godziny 15:00 – dopłata 50 zł.,
  po godzinie 15:00 – obowiązuje cena kolejnej doby hotelowej.
 5. Hotel może nie dokonać przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc lub wcześniejszego zarezerwowania pokoju, a także w przypadku rażącego naruszania regulaminu przez Gościa w trakcie
 6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub gości, szkody na osobie gości, pracowników hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania
 8. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawienia się do 20.00 w dniu rezerwacji, hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

 • Świadczone usługi
 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i w przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gości,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności  tylko  wówczas, gdy wyrazi takie życzenie i zgodę,
 • w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, hotel dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 1. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • zamawianie taxi,
 • przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa
  w hotelu w depozycie recepcji z wyjątkiem przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, kwot i przedmiotów o znacznej wartości (powyżej 10.000 zł) oraz wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym,
 • przechowanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 1. Goście mogą odpłatnie korzystać z:
 • sauny,
 • gabinetu masażu,
 • sali wielofunkcyjnej,
 • mini-golfa,
 • wypożyczalni sprzętu sportowego
 • zgodnie z warunkami określonymi w dziale informatora  pn. „Usługi dodatkowe”.
 1. Hotel świadczy usługę room-service za dodatkową opłatą. Na życzenie Gościa wybrane posiłki podawane są do pokoi w 5.00-23.00. Szczegóły określa dział „Usługi dodatkowe”
 • Odpowiedzialność
 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów oddanych na przechowanie do depozytu
 4. Miejsca postojowe znajdujące się na terenie obiektu nie są strzeżone. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych  oraz żywych zwierząt niezależnie od tego gdzie pojazd został
 5. Na terenie hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów Hotel nie odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 6. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Po wykryciu szkody zostanie komisyjnie sporządzony protokół będący podstawą do obciążenia. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do R
 7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia hotelu.
 • Inne postanowienia
 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę-klucz najlepiej pozostawić w
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju Nie dotyczy to ładowarek oraz zasilaczy urządzeń RTV i komputerowych.
 3. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu wewnątrz budynku wykluczając pokój hotelowy nr 302 przeznaczony dla osób palących. Za nieprzestrzegania zakazu palenia hotel zastrzega sobie prawo obciążenia Gościa kwotą 200 zł.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.
 1. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych , wybuchowych ani
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a po upływie tego okresu przedmioty zostaną zutylizowane lub przekazane na cele charytatywne. Pozostawiane artykuły spożywcze będą niezwłocznie utylizowane.
 3. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 O ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 4. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy gościem hotelowym a hotelem jest sąd właściwy dla siedziby SUWAR Sadowska Sp. J.
 • Załącznik 1 do Regulaminu hotelowego
LISTA RZECZY RUCHOMYCH W POKOJU CENA PLN za szt.
Łóżko drewniane (rama, wkład listwowy, szczyt) 4000
Materac 1000
Podkład na materac 200
Szafa garderobiana 2500
Wieszak na wierzchnią odzież 1200
Lustro pokojowe 500
Bagażnik 400
Biurko drewniane 1500
Krzesło tapicerowane 600
Szafka nocna 800
Żyrandol 500
Lampka biurkowa 350
Lampka nocna 300
Karnisz 200
Firany /zasłony / roleta 1000
Obraz 500
Kołdra 350
Poszewka na kołdrę 200
Poduszka 200
Poszewka na poduszkę 100
Narzuta na łóżko 300
Telewizor 3000
Pilot telewizyjny 250
Telefon 250
Lustro łazienkowe 1000
Oświetlenie łazienki 450
Grzejnik łazienkowy / pokojowy 800
Chromowane elementy wyposażenia łazienki 250
Deska sedesowa 250
Elementy armatury 1500
Ręcznik duży 200
Ręcznik średni 150
Ręcznik mały 100
Dywanik łazienkowy 150
INNE
Wykładzina – wymiana 2500
Malowanie ścian – pokój 1500
Malowanie sufitu – łazienka, pokój 800
Glazura w łazience – wymiana 1200
Parapet marmurowy – wymiana 1200

USŁUGI DODATKOWE HOTELU AKVILON W SUWAŁKACH

 • Sauna

Pomieszczenie sauny znajduje się w Zespole Odnowy Biologicznej na parterze kamienicy. Do dyspozycji osób korzystających jest przebieralnia z toaletą oraz pomieszczenie do odpoczynku z prysznicem. Dwufunkcyjny piec pozwala na kąpiele
w dwóch trybach – sauny mokrej i sauny suchej. Przed korzystaniem z sauny prosimy
o kontakt z recepcją ok. pół godziny wcześniej (czas potrzebny na uzyskanie odpowiedniej temperatury w saunie). W celu zachowania zasad zdrowego korzystaniem z kąpieli prosimy zapoznać się z umieszczoną tam instrukcją.

Koszt wynajęcia sauny na 1 godz. wynosi 40 PLN. Sauna pomieści maksymalnie 4 osoby.

 • Gabinet masażu

Pomieszczenie masażu znajduje się w Zespole Odnowy Biologicznej na parterze kamienicy. Oferujemy masaż relaksacyjny, rozgrzewający, z peelingiem przy wykorzystaniu odpowiednich kosmetyków. W celu skorzystania z usługi masażu prosimy o kontakt z recepcją i umówienie godziny wizyty.

 • Sale wielofunkcyjne

Na potrzeby spotkań biznesowych istnieje możliwość wynajęcia jednej z dwóch sal wielofunkcyjnych  Na życzenie Gościa w sali będzie przygotowany ekran projekcyjny, projektor multimedialny, tablica flipchart, telewizor LCD, stolik kawowy.

Stylowe, kameralne sale polecamy również na organizację wszelkiego rodzaju spotkań towarzyskich i okolicznościowych.

Informacji dotyczących kosztów i rezerwacji udziela recepcja hotelu.

 • Wypożyczalnia sprzętu sportowego

Ze względu na sąsiedztwo rzeki Czarnej Hańczy i Zalewu Arkadia wraz
z bulwarami spacerowymi oraz przepięknej okolicy Wigierskiego Parku Narodowego
i Suwalskiego Parku Krajobrazowego oferujemy wynajem sprzętu sportowego:

– rowery :

8 PLN/1 godz.,  15 PLN/2 godz.,  40 PLN/8 godz.,  50 PLN/24 godz.,  250 PLN/tydzień

– kijki do Nordic Walking:  2PLN / godz.

Wszelkie dodatkowe informacje i rezerwacje dostępne są w recepcji.

 • Room-service 

W godzinach 13.00-21.00  usługa room-service obejmuje dania z menu restauracji Akvilon, przy czym do cen należy doliczyć 20 % ich wartości.

Call Now Button